Home / Những bài văn mẫu hay nhất / Những bài văn mẫu lớp 7

Những bài văn mẫu lớp 7

Văn mẫu lớp 7 tổng hợp những bài văn mẫu lớp 7 hay chọn lọc với kho đề bài đa dạng có thể mang đến những kiến thức tham khảo phong phú, qua đó cung cấp thêm kiến thức môn ngữ văn, rèn luyện kĩ năng viết văn và giúp học sinh vận dụng có hiệu quả nhất những kiến thức được học trong việc xây dựng một bài văn phục vụ tích cực cho việc học tập môn Văn.

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch? Em phải làm gì để thực hiện lời dạy đó

tacgiatacpham img - Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch". Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch? Em phải làm gì để thực hiện lời dạy đó

Chủ tịch Hồ Chí Minh có nói: “Đoàn kết là sức mạnh vô địch”. Em hiểu thế nào là đoàn kết? Tại sao đoàn kết lại là sức mạnh vô địch? Em phải làm gì để thực hiện lời dạy đó Bài làm Tại Đại hội Mặt trận Tổ quốc …

Read More »

Hãy giải thích và phát biểu cảm nghĩ về lời hô hào trồng cây của Bác Hồ: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

tacgiatacpham img - Hãy giải thích và phát biểu cảm nghĩ về lời hô hào trồng cây của Bác Hồ: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Hãy giải thích và phát biểu cảm nghĩ về lời hô hào trồng cây của Bác Hồ: Mùa xuân là Tết trồng cây, Làm cho đất nước càng ngày càng xuân Bài làm Cứ mỗi độ Tết đến, xuân về thì chúng ta lại tham gia vào Hội trồng cây, …

Read More »

Từ lâu, nhân dân ta đã khẳng định: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh / Ai ơi phải quý nghề mình mới nên”. Em hiểu như thế nào về lời dạy trên

tacgiatacpham img - Từ lâu, nhân dân ta đã khẳng định: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh / Ai ơi phải quý nghề mình mới nên”. Em hiểu như thế nào về lời dạy trên

Từ lâu, nhân dân ta đã khẳng định: “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh / Ai ơi phải quý nghề mình mới nên”. Em hiểu như thế nào về lời dạy trên Bài làm I. MỞ BÀI: – Mỗi người phải có một nghề để tự nuôi sống bản thân. …

Read More »