Home / vanhoc (page 5)

vanhoc

Ở gia đình em (hoặc một gia đình mà em quen biết) có một em bé đang tập nói, tập đi. Em hãy tả hình dáng và tính nết thơ ngây của em bé đó

tacgiatacpham img - Ở gia đình em (hoặc một gia đình mà em quen biết) có một em bé đang tập nói, tập đi. Em hãy tả hình dáng và tính nết thơ ngây của em bé đó

Ở gia đình em (hoặc một gia đình mà em quen biết) có một em bé đang tập nói, tập đi. Em hãy tả hình dáng và tính nết thơ ngây của em bé đó Bài làm Thằng cu Cún tên thật là Hoàng, nhưng nó đang tuổi tập nói, …

Read More »